Andelsbiodling

Andelsbiodlingen är på paus under 2023 för att få fram stabilare samhällen med bättre produktion. Välkommen åter 2024!

Vill du ha din egen honung men känner att du inte har rätt kunskap och tid att ta hand om bin? Vill bidra till fler pollinatörer i ditt närområde?

Då är lösningen att köpa en andel i en bikupa hos Carolines Bi & Skafferi!

Jag tar hand om allt som rör bina och du får din andel av honungsskörden i form av lyxig, nyslungad och smakrik honung. Alla är vinnare i det här konceptet. Du som får fantastiskt god nyslungad honung, biodlaren som får en garanterad inkomst från bikupan och så naturen. Den största vinnaren är faktiskt naturen.

I en andel för 500 kr/ år ingår:

  • 1/10 av bikupans honung det året
  • möjlighet att följa din bikupa och arbete med bina under året via en facebookgrupp
  • andelsbevis (fint som gåva!)

1 andel = 1/10 av en bikupa

Varje bikupa delas i 10 andelar. Du kan köpa en eller flera andelar för 500kr/st/år.

Jag har två bikupor till andelskupor. Junibacken och Villa Villekulla. Honungen för de båda bikuporna i bigården kommer slås ihop för att sedan delas lika för alla andelar. Alla andelar i bigården är därmed värda lika mycket, oavsett vilken kupa du har andelar i.

Lär dig med om biodling

Genom att köpa en andel får du också chansen att lära dig mer om bin och honung då du genom en sluten facebookgrupp får följa både din och de andra bikuporna i andelsbiodlingen. Där får du också en inblick i arbetet som biodlare med allt som sker runt omkring.

Delade risker

Att köpa en andel i en bikupa innebär att du är med och delar på risken och vinsten på den bikupan. Naturligtvis hoppas vi på stor och fin skörd, men det kan också bli ett dåligt år. Hur skörden blir beror till stor del på väder och vind, sådant vi tyvärr inte kan påverka.

Nyslungad honung

Jag slungar honung vid två tillfällen under sommaren. En gång i början av sommaren och en gång i slutet av sommaren, oftast i augusti. Du får efter dessa tillfällen hämta din andel av nyslungad, färsk, rinnande, god och fantastiskt nyttig honung! Honungen hämtas i Mölltorp.

Perfekt som gåva!

En andel i min biodling är en perfekt gåva, antingen till dig själv eller till en vän eller familjemedlem. Speciellt bra till den som redan har allt.

Efter att du betalat din andel får du ett andelsbevis mailat till dig, och självklart skriver jag dit namnet på mottagaren om det är någon annan än du själv.

Andelar för 2024 kommer börja säljas senhösten 2023.